Sayın Çakır Aker’e afiş tasarımı için teşekkür ederiz.

Sempozyuma kalan süre


Sempozyumu facebook sayfamızdan takip etmek için tıklayınızSempozyum tarihlerini outlook takvimine eklemek için tıklayınız

 
Sempozyum Sunuları

SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? ADLİ SORUNLARA YOL AÇAN BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK OLGUSU
Uzm. Dr. E. Erdal Erşan

DEVLET HASTANELERİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ UYGULAMALARI
Uzm. Dr. E. Erdal Erşan

AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
Dr. Mehmet Sungur - Dr. Ünsal Söylemezoğlu - Dr. Murat Dokur

“ NEREDEN BAŞLAYALIM? ASİSTANLIKTA PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNİN YERİ ”
Cem Kaptanoğlu

ON SORUDA BİR KONU: PSİKİYATRİ EĞİTİMİ: ASİSTANLAR NE YAPMALI?
Necip Çapraz

REHABİLİTASYONDA SANATIN KULLANIMI
Doç. Dr. Aslı Sarandöl

POSTPARTUM DÖNEMDE BİPOLAR BOZUKLUK VE SONLANIMI
Dr. Gökşen Yüksel

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU KURS
Doç. Dr. Bedriye Öncü

ERİŞKİNLERDE DEHB
Prof. Dr. Cengiz Tuğlu

TPD NÖROPSİKİYATRİ ÇALIŞMA BİRİMİ NÖROBİLİM ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Serap Erdoğan Taycan

PSİKOTİK BOZUKLUKLARDA GELECEK SINIFLANDIRMA VE TEDAVİLER
Dr. Elif Karaahmet

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA GELECEK SINIFLANDIRMA VE TEDAVİLER
Kürşat Altınbaş

ON SORUDA PSİKİYATRİ EĞİTİMİ: ASİSTANLAR NE YAPMALI?
Dr. Necip Çapraz

SÜREĞEN RUHSAL HASTALIKLARDA BİREYSEL TERAPİLER VE OLGU YÖNETİMİ
Ayla Yazıcı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM
Dr. Faruk Uğuz

10 SORUDA MAKALELERDE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ EPİDEMİYOLOJİK TERİMLER
Uzm. Dr. Tolga Binbay

SENTETİK ESRAR KULLANIMI, YASAL SÜREÇ VE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM
Dr. Yeşim Can

ASİSTAN HEKİM ÖRGÜTLENMESİ İŞLEYİŞ VE HEDEFLER ÜTOPYA MI GERÇEK Mİ?
TPD Psikiyatride Asistanlık Çalışma Birimi

ASİSTANLIKTA PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Doğan Şahin

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF PSİKOTERAPÖTİK MÜDAHALELER
Prof. Dr. M. Kerem Doksat

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Uzm. Dr. Neslim G. Doksat

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA B-12, FOLİK ASİT, TİROİD HORMON, PSİKOSTİMULAN TEDAVİLER
Doç. Dr. Ayten Erdoğan

BİPOLAR II BOZUKLUK
Doç. Dr. Sibel Çakır

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLARDA GELECEK SINIFLANDIRMA VE TEDAVİLER
Dr. Bahadır Bakım

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE İNTİHAR GİRİŞİMİ NEDENİ İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gonca Tekin - Mine Şahingöz - Emre Yılmaz - Erdem Önder Sönmez - Şeyma Gül Böke - Hatice Güncü - Murat Soyak

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
G.Ş. Can - B. Bağcı - A. Topuzoğlu - S. Öztekin - B.B. Akdede

SOMATİZASYON VE SOMATOFORM BOZUKLUKLARIN NÖROBİYOLOJİSİ
Dr. Mehmet Bülent Sönmez

POSTPARTUM RUHSAL BOZUKLUKLARIN GİDİŞ ve SONLANIŞI
Dr. Çağatay Karşıdağ

DAMGALAMA VE PSİKİYATRİ: NE YAPMALI?
Dr. Haldun Soygür

DAMGALAYAN ve DAMGALANAN PSİKİYATRİ
Doç. Dr. Gamze Özçürümez

DEPRESYON VE BİPOLAR BOZUKLUK
Doç. Dr. Çağdaş Eker

DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTELİ ÇOCUKLARDA, PLAZMA KATALAZ, GLUTATYON-S-TRANSFERAZ VE TOTAL ANTİOKSİDAN AKTİVİTE DÜZEYLERİ
Serpil Erşan

ON SORUDA BİR KONU DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİNİN UYGULAMA ALANLARI
Umut Mert Aksoy - Almila Erol - Demet Güleç Öyekçin - Halis Ulaş

UYKU BOZUKLUKLARINDA FARMAKOTERAPİ
Doç. Dr. Levent Sütçigil - Doç. Dr. Sinan Yetkin

TIP EĞİTİMİNDE RUHSAL İYİLEŞTİRİM UYGULAMALARI KOCAELİ DENEYİMİ
Prof. Dr. Mustafa Yıldız

SİSTAN HEKİM ÖRGÜTLENMESİ İŞLEYİŞ VE HEDEFLER ÜTOPYA MI GERÇEK Mİ?
TPD Psikiyatride Asistanlık Çalışma Birimi

HASHİMOTO TİROİDİTİNE BAĞLI GELİŞEN BİR PSİKOZ VAKASI
Dr. Ruken Ağaçhanlı

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE RUHSAL EĞİTİM
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven

AĞRI İLE ‘HUZUR’EVİ OLUR MU?
DR. Filiz Şükrü Durusoy

İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ
Nefise Kayka, Cem Özdağ, Mustafa Sercan

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİ TARAFINDAN İSTENEN PSİKİYATRİ KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Keziban Turgut - Mine Şahingöz - Emre Yılmaz - Erdem Önder Sönmez - Yılmaz Satan - Fadime Aksoy - Adnan Dağistanlı

OLANZAPİN İLE GELİŞEN BİR TARDİV DİSTONİ OLGUSU
Dr. Müge Genek

PANİK BOZUKLUĞUNDA PSİKOEĞİTİM
Dr. Elif Onur Aysevener

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?
Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı

PANİK BOZUKLUĞUNDA ALT TİPLER KLİNİK YANSIMALARI
Dr. Şebnem Pırıldar

PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUĞU OLAN BİR AİLE
Dr. Sinem Sevil - Dr. Reyhan Dağ Karataş - Doç. Dr. Altan Eşsizoğlu

POLİKLİNİKTE EMDR
Yrd Doç Dr Önder Kavakcı

POLİKLİNİKTE TSSB’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Burhanettin Kaya

ŞİZOFRENİ TANILI HASTADA ANTİPSİKOTİKLERLE TETİKLENEN NONKONVULSİF STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU
Ass. Dr. Toygun Tok

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA KLOZAPİN KULLANIMININ BEYAZ CEVHER ÜZERİNE ETKİLERİ: DİFÜZYON TENSOR GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI
Elçin Özçelik Eroğlu - Aygün Ertuğrul - Kader Karlı Oğuz - Arzu Ceylan Has - Sevilay Karahan - M. Kazım Yazıcı

PSİKİYATRİ EĞİTİMİNDE NÖROBİLİM
Dr. Koray Başar

SAĞLIK NE OLUYOR DA ŞİDDET ÜRETİYOR?
Dr. M. Kemal Kuşcu

PSİKOZ RİSK SENDROMU VE PSİKİYATRİDE EŞİK ALTI DURUMLAR
Prof. Dr. Soli Sorias

PTSB VE EMDR
Dr. Gülay Oğuz

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU FARMAKOTERAPİSİ
Dr .K .Oğuz Karamustafalıoğlu

RUHSAL İYİLEŞTİRİM GEREKÇELER
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

ŞİZOFRENİDE RUHSAL TOPLUMSAL BECERİ EĞİTİMİ
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

70. YILINDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI
Dr. Sabri Hergüner

HASTALARINIZIN SAVUNMALARINI BİRLİKTE ANLAYALIM!
Dr. Işıl Vahip

SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?
Sosyal Anksiyete Bozukluğu

KÜLTÜR ve SOMATİZASYON
Dr. Murat Beyazyüz

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU ALT TİPLERİ VE KLİNİK YANSIMALARI
Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz

SİLAH RUHSATI BAŞVURULARINDA NARSİSİSTİK ÖZELLİKLER VE MİZAÇ ÖZELLİKLERİ
Dr. Sibel Koçbıyık - Dr. Sedat Batmaz

ON SORUDA ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMARI
Dr. Işık Karakaya

ŞİZOFRENİDE NÖROİNFLAMATUAR HİPOTEZ
Özden Arısoy

BENLİĞİN BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE PSİKANALİTİK AÇIDAN SANAT
Nevin Eracar

TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ
Prof. Dr. Orhan Doğan

SOKAKLARIN YENİ TRENDİ: SENTETİK KANNABİNOİDLER VE ESRARDAN FARKLARI
Uzm. Dr. Serdar Nurmedov

RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLARDA PSİKOEĞİTİM
Tamer Aker

UYKUNUN OLUŞUMU
Prof. Dr. Hamdullah Aydın

UZMANLA BULUŞMA: AİLE VE GENÇ, UZMANA BAŞVURDUĞUNDA, HANGİ AŞAMALARDA NELER YAPILMALIDIR?
Doç. Dr. M.Haluk Özbay Ph. D

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALIĞININ YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
Dr. Siğnem Öztekin - Psikolog Duygu Kuzu - Dr. Güneş Can - Prof. Dr. Ayşen Esen Danacı

YAĞLI KARACİĞER (METABOLİK SENDROM) MODELİ GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA PSİKOZ YATKINLIĞINDAKİ ARTIŞIN GÖSTERİLMESİ
Oytun Erbaş - Fatih Oltulu - Altuğ Yavaşoğlu - Hüseyin Aktuğ - Dilek Taşkıran

TARTIŞMA VE OLGULARLA YAŞAMBOYU DEHB
Dr. Umut Mert Aksoy