A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU
08:00-09:00            
09:00-10:30 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLAR - 4
SOMATİZASYON VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanları:
İsmet Kırpınar, Mustafa Sercan


Somatizasyon ve somatoform bozukluklar: Kliniğe yansıyan tanım karmaşası
İsmet Kırpınar

Somatizasyon ve kültür
Murat Beyazyüz
Erol Göka


Somatizasyon ve somatoform bozuklukların nörobiyolojisi
Mehmet Bülent Sönmez
SÖZEL BİLDİRİLER - 3
Oturum Başkanı:
Doç. Dr.Şeref Özer
ON SORUDA BİR KONU - 8
CİNSEL ŞİDDETİN RUHSAL VE YASAL YÖNLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanı:
Ahmet Tamer Aker


Erişkin ve cinsel şiddet
Ahmet Tamer Aker

Çocukluk çağı cinsel istismarı
Işık Karakaya

Cinsel şiddetin adli boyutu ve raporlama
Ümit Biçer

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
KURS - 14A
PSİKİYATRİDE BEYİN GÖRÜNTÜLEME NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Oturum Başkanı:
Ayşegül Özerdem


MR nasıl değerlendirilir?
Fazıl Gelal

Psikiyatride beyin görüntüleme çalışmaları nasıl değerlendirilmelidir?
Çağdaş Eker

Psikiyatride DTI ve kullanımı
Nabi Zorlu

Biyolojik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
KURS - 15A
PSİKİYATRİ POLİKLİNİKLERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ BIRAKILAN KADINLARIN TANINMASI VE YÖNLENDİRİLMESİ

Eğitici: Şahika Yüksel
Ayşe Devrim Başterzi
Leyla Gülseren
Lale Tırtıl
O. Meriç Eyüboğlu


Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için adli açıdan neler yapılabilir, adli rapor yazma
Lale Tırtıl

Şiddete maruz kalan kadın hastaların yasal hakları, yasal açıdan hekim neler yapabilir?
O. Meriç Eyüboğlu

Kadın Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? - 2
ADLİ SORUNLARA YOL AÇAN BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK OLGUSU
Oturum Başkanı:
Orhan Doğan


Olguya genel bir bakış
Orhan Doğan

Olgunun sunumu
E. Erdal Erşan

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLAR - 5
SOMATİZASYON VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanları:
Mustafa Sercan,
İsmet Kırpınar


Hipokondriyazis ve somatizasyon bozukluğu: Bir elmanın iki yarısı?
İsmet Kırpınar

Konversiyon bozukluğu
Numan Konuk

Yaşlılarda somatizasyon ve somatoform bozukluklar
Erdem Deveci

SÖZEL BİLDİRİLER - 4
Oturum Başkanı:
Bedriye ÖNCÜ

OLGU SUNUMU ve TARTIŞMASI - 2
Oturum Başkanı:
Nevzat YÜKSEL


Tartışmacı:
Cüneyt Evren

(TPD Uzmanlık Öğrencileri Bursu)

KURS - 14B
PSİKİYATRİDE BEYİN GÖRÜNTÜLEME NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Oturum Başkanı:
Ayşegül Özerdem


MR nasıl değerlendirilir?
Fazıl Gelal

Psikiyatride beyin görüntüleme çalışmaları nasıl değerlendirilmelidir?
Çağdaş Eker

Psikiyatride DTI ve kullanımı
Nabi Zorlu

Biyolojik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.

KURS - 15B
PSİKİYATRİ POLİKLİNİKLERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ BIRAKILAN KADINLARIN TANINMASI VE YÖNLENDİRİLMESİ

Eğitici: Şahika Yüksel
Ayşe Devrim Başterzi
Leyla Gülseren

Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için adli açıdan neler yapılabilir, adli rapor yazma
Lale Tırtıl

Şiddete maruz kalan kadın hastaların yasal hakları, yasal açıdan hekim neler yapabilir
O. Meriç Eyüboğlu


Kadın Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.

ON SORUDA BİR KONU-9
DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİNİN UYGULAMA ALANLARI

Demet Güleç Öyekçin
Umut Mert Aksoy
Almıla Erol
Halis Ulaş

Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:00 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLAR - 6
SOMATİZASYON VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanları:
İsmet Kırpınar,
Mustafa Sercan


Bir somatizasyon biçimi olarak ağrı: Psikiyatrik değerlendirme ve  tedavi yaklaşımları
Ayhan Algül

Sağlık anksiyetesi ve ölçülmesi
Ömer Aydemir

Somatizasyon ve sağlık anksiyetesinin bilişsel davranışçı tedavisi
Hakan Türkçapar
GEÇEN YILIN EN ÖNEMLİ ARAŞTIRMALARI - 2
MAJÖR PSİKOZLARDA GEÇEN YILIN EN ÖNEMLİ GENETİK ARAŞTIRMALARI
Oturum Başkanı:
E. Timuçin Oral


Şizofreni genetiğinde geçen yılın en önemli araştırmaları
Sinan Gülöksüz

Bipolar bozukluk genetiğinde geçen yılın en önemli Araştırmaları
Kürşat Altınbaş

Psikiyatrik Genetik ÇB etkinliğidir.
UZMANLA BULUŞMA - 5
PSİKOFARMAKOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Haldun Soygür

Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
ON SORUDA BİR KONU - 10
BİPOLAR BOZUKLUK, BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, SIK ÖRTÜŞEN ÜÇ KONUDA TANI VE TEDAVİ GÜÇLÜKLERİ

Ayşegül Özerdem
Bedriye Öncü


Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
UZMANLA BULUŞMA - 6
TÜRKİYE'DE ŞİZOFRENİ HASTA GRUBUNDA İLAÇ ARAŞTIRMALARININ PLANLANMASI

Şizofrenide ilaç araştırmalarında protokolün yazımı ve etik kurul başvuru süreci
Berna Binnur Akdede

Şizofrenide ilaç araştırmalarında yöntemsel özelliklerin gözden geçirilmesi ve kullanılan ölçeklerin tanıtımı
Elif Anıl Yağcıoğlu
UZMANLA BULUŞMA - 7
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK
Mehmet Murat Demet


Anksiyete Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
15:00-15:30

KAPANIŞ OTURUMU