A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU
G SALONU
I SALONU
08:00-09:00               BTDDK TOPLANTISI
09:00-10:30 MÜNAZARA - 1
RUH SAĞLIĞI HİZMETİ MODELİ OLARAK RUH SAĞLIĞI HASTANELERİ ÖNEMLİDİR
Ahmet Ayer
Şahut Duran


RUH SAĞLIĞI HİZMETİ MODELİ OLARAK TSRM'LER ÖNEMLİDİR
Hülya Ensari
İlker Küçükparlak


Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
PANEL - 10
RUHSAL VE TOPLUMSAL YÖNLERİYLE
"ANA DİLİ"

Oturum Başkanı:
Selçuk Candansayar


Annenin emzirdiği dil: Ana dili
Cem Kaptanoğlu

Bu dilden çektiğimiz
Altan Eşsizoğlu

Derin yara: Dil yarası
Ayşe Devrim Başterzi


Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.

PANEL - 11
POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞUNA KOGNİTİF DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAROturum Başkanı:
M. Zihni SungurPTSB ve kognitif model
M. Zihni Sungur

PTSB ve metakognitif terapi
Erhan Ertekin

PTSB  tedavisinde alıştırma ilkesine dayalı terapiler (Prolonged Exposure)
Berk Ergun

PTSB ve EMDR
Gülay Oğuz Özdemir

Bilişsel Davranışçı ÇB etkinliğidir.

SÖZEL BİLDİRİLER -1
Oturum Başkanı:
Doğan Yeşilbursa

(TPD Uzmanlık Öğrencileri Bursu)

KURS - 10A
ETKİLİ SUNUM YAPMA TEKNİKLERİ

E. Timuçin Oral

KURS - 11A
AFETE HAZIRLIK,
AFET PSİKİYATRİ KURSU

Oturum Başkanları:
Tamer Aker
Burhanettin Kaya


Afetlere bireysel hazırlık
Feyza Çelik

Çalıştığımız kurumun afete hazırlanması
Cavit Işık Yavuz

Gönüllülerin afete hazırlanması
Okan Taycan

Afetlerde Organizasyon
Psikososyal faaliyetlerin organizasyonu, Psikososyal ekipte psikiyatristin rolü
Hira Selma Kalkan

Sağlık hizmetlerinin organizasyonu
Serkan Yılmaz

Ruhsal Travma ve Acil Psikiyatri CB etkinliğidir.

KURS - 12A
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA PRATİK YAKLAŞIMLAR

Bağımlılık tanısı
Figen Karadağ

Motivasyonel görüşme tekniği
Defne Tamar Gürol

Relaps önleme
Kültegin Ögel

Aileye yaklaşım
Berna Uluğ

Psikososyal tedaviler
Yıldız Akvardar

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30 MÜNAZARA - 2
SAĞLIK ORTAMINDA ŞİDDET
Oturum Başkanı: Tamer Aker

Tartışmacılar:
Erol Göka
Kemal Kuşçu


Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
PANEL - 12
ETİK, YASAL, SOSYAL VE RUHSAL BOYUTLARIYLA CİNSEL SINIR İHLALİ OLAN ÜÇ VAKA TARTIŞMASI
Oturum Başkanı:
Şahika Yüksel


Doktor cinsel istismarı ardından yaşananlar
Elif Aktan Mutlu

Üçüncü şahıs bilgi verdiğinde çocuğu cinsel istismardan korumak
Hira Selma Kalkan

Yatan hasta ve sağlık personeli sınır ihlali
Berna Karakoç

Tartışmacı
Ayşegül Aksakal

Kadın Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.

OLGU SUNUMU ve TARTIŞMASI - 1
Oturum Başkanı:
Savaş Kültür

(TPD Uzmanlık Öğrencileri Bursu )

SÖZEL BİLDİRİLER - 2
Oturum Başkanı:
Haluk Özbay

(TPD Uzmanlık Öğrencileri Bursu )

KURS - 10B
ETKİLİ SUNUM YAPMA TEKNİKLERİ

E. Timuçin Oral

KURS - 11B
AFETE HAZIRLIK, AFET PSİKİYATRİSİ KURSU
Oturum Başkanı:
Burhanettin Kaya


2. Oturum:
Afetlerde Organizasyon
ihtiyaç belirleme ve alan değerlendirme
Hamid Boztaş

Afet ve Etik Sorunlar
Afet ortamında araştırma etiği
Hamid Boztaş

Afetlerde Psikiyatrik Hizmetler
Travma psikopatolojisi ve yas
Okay Taycan

Afet koşullarında hasta degerlendirilmesi ve akut dönemde sağaltım yaklaşımları
Burhanettin Kaya

(Çadırda hasta degerlendirilmesi, afet sonrası acil psikiyatri hizmetleri, kayıp sonrası konversiyon geçiren hastaya yaklaşım, psikotik hastalıklara yaklaşım)

Ruhsal Travma ve Acil Psikiyatri CB etkinliğidir.
KURS - 12B
ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA PRATİK YAKLAŞIMLAR

Bağımlılık tanısı
Figen Karadağ

Motivasyonel görüşme tekniği
Defne Tamar Gürol

Relaps önleme
Kültegin Ögel

Aileye yaklaşım
Berna Uluğ

Psikososyal tedaviler
Yıldız Akvardar

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
12:30-13:30

UYDU SEMPOZYUMU
BİPOLAR BOZUKLUĞA STRATEJİK YAKLAŞABİLİYOR MUYUZ?

Konuşmacılar:
Bipolar depresyon ve koruma tedavisinin önemi
Kaan Kora

Olgular üzerinden lamotrijinle koruma
E. Timuçin Oral

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30 TPD FORUMU
RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE ANA SORUNLAR
Oturum Başkanı:
Simavi Vahip
Gamze Özçürümez


Kolaylaştırıcılar
Raşit Tükel
Umut Karasu

 
14:30-15:00

Kahve Arası

15:00-16:30 TPD GENEL KURULU

UZMANLA BULUŞMA - 3
AİLE VE GENÇ, UZMANA BAŞVURDUĞUNDA, HANGİ AŞAMALARDA NELER YAPILMALIDIR?
Haluk Özbay

Gençlik Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.

PANEL - 13
POSTPARTUM RUHSAL BOZUKLUKLARIN GİDİŞ VE SONLANIMI
Oturum Başkanı: Çağatay Karşıdağ

Postpartum bipolar bozuklukların gidiş ve sonlanımı
Gökşen Yüksel

Postpartum depresif bozuklukların gidiş ve sonlanımı
Faruk Uğuz

Postpartum psikotik bozuklukların gidiş ve sonlanımı
Çağatay Karşıdağ

Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.

ÇALIŞMA GRUBU - 3
ŞİZOFRENİ VE AİLE
Köksal Alptekin

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
KURS - 13
ELEKTROENSEFALOGRAFİ
(EEG) TEMEL BİLGİLER

Bilgen Taneli
   
16:30-18:00 ON SORUDA BİR KONU - 7
TERAPİSTİN DARALAN ZAMANLARINDA KDT UYGULAMALARI

M. Zihni Sungur
Yusuf Sivrioğlu
Şükrü Uğuz


Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
UZMANLA BULUŞMA - 4
HASTALARINIZIN SAVUNMALARINI BİRLİKTE ANLAYALIM

Işıl Vahip

Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
ÇALIŞMA GRUBU - 4
SHIP: ŞİZOFRENİDE WEB TEMELLİ ORTAK VERİ KAYDETME PROGRAMI

Haldun Soygür

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
GEÇEN YILIN EN ÖNEMLİ ARAŞTIRMALARI - 1
2012 YILINDA BAĞIMLILIK ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel

Yıldız Akvardar
Ender Altıntoprak
Ercan Dalbulak
Selime Çelik


Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
   
18:00-19:00

Çalışma Birimleri Toplantıları Grup 3 (C Grubu Çalışma Birimleri)
1 - Biyolojik Psikiyatri ÇB - J SALONU
2 - Gelişim Psikopatolojisi ÇB - J SALONU
3 - Geriyatrik Psikiyatri ÇB - J SALONU
4 - Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB - J SALONU
5 - Kültürlerarası Psikiyatri ÇB - I SALONU
6 - Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB - I SALONU
7 - Sosyal Psikiyatri ÇB - I SALONU
8 - Psikiyatrik Genetik ÇB - I SALONU
9 - Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB - I SALONU
10 - Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri ÇB - I SALONU
11 - Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB - I SALONU
12 - Medya ve Ruh Sağlığı ÇB - I SALONU
13 - Psikiyatri Eğitimi ÇB - G SALONU

19:00-20:00

Çalışma Birimleri Toplantıları Grup 4(D grubu Çalışma Birimleri)
1 - Psikiyatri Tarihi ÇB - J SALONU
2 - Psikiyatri ve Felsefe ÇB - J SALONU
3 - Psikiyatri ve Sanat ÇB - J SALONU
4 - Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik ÇB - J SALONU
5 - Psikiyatrik Araştırma ÇB - I SALONU
6 - Psikiyatride Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji ÇB - I SALONU
7 - Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB - I SALONU
8 - Psikiyatride Asistanlık ÇB - I SALONU
9 - Psikiyatri ve Türkçe ÇB - I SALONU
10 - Türk Psikiyatri Dizini ÇB - I SALONU
11 - Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatri ÇB - I SALONU
12 - Mesleki Roller ÇB - I SALONU
13 - Psikiyatri ve Damgalama ÇB - G SALONU

20:00-21:30

AKŞAM YEMEĞİ