A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU
G SALONU
09:00-10:30 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 1
RUHSAL İYİLEŞTİRİM
Oturum Başkanları:
Ayşen Esen Danacı, Mustafa Yıldız


Ruhsal iyileştirim felsefesi ve temel kavramlar
Ayşen Esen Danacı
Mustafa Yıldız


Mevzuattan uygulamaya TRSM oluşturulmasında bilinmesi gereken pratik noktalar
Umut Karasu
Berkant Yelken


Bireysel tedaviler-olgu yönetimi
Ayla Yazıcı

Ruhsal eğitim
Halise Devrimci Özgüven
PANEL - 4
NÖROİNFLAMATUAR HİPOTEZ VE TEDAVİYE YANSIMALARI
Oturum Başkanı:
Vesile Altınyazar


Depresyon ve anksiyete bozukluklarında nöroinflamatuar hipotez
Gülfizar Sözeri Varma

Bipolar bozuklukta nöroinflamatuar hipotez
Sinan Gülöksüz

Şizofrenide nöroinflamatuar hipotez
Özden Arısoy

Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
ON SORUDA BİR KONU-4
GENEL HATLARIYLA ÇİFT TERAPİLERİ
Oturum Başkanı:
Mehmet Sungur


Ünsal Söylemezoğlu
Murat Dokur


Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
TPD UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ MESLEĞE İLK ADIM PROGRAMI - 4
PSİKİYATRİ ASİSTANI OLMAK

Günümüzde psikiyatri asistanı olmak
Taner Yılmaz

Psikiyatri eğitiminin temel ilkeleri; standartlar, sorunlar
Raşit Tükel

Öngörülen çözümler
Simavi Vahip
Necip Çapraz


"Asistan Olmak" Konulu Poster Sunuları Ödül Töreni
KURS - 7A
DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİDE FORMÜLASYON VE MÜDAHELELER

Cem Kaptanoğlu
Altan Eşsizoğlu
Ayşe Özkırış
Ali Dayi


Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
ÇALIŞMA GRUBU - 1
PSİKANALİTİK DİNLEME - VAKA ÇALIŞMASI

Nilgün Taşkıntuna
Işıl Vahip
10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 2
RUHSAL İYİLEŞTİRİM
Oturum Başkanları: Mustafa Yıldız,
Ayşen Esen Danacı


Psikososyal beceri eğitimi
Mustafa Yıldız

Bilişsel onarım
Cumhur Taş

Sosyal biliş etkileşim tedavisi
Ayşen Esen Danacı
PANEL - 5
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ALTTİPLER VE KLİNİK YANSIMALARI
Oturum Başkanı:
Murat Demet


Panik bozukluğu
Şebnem Pırıldar

Obsesif kompulsif bozukluk
Raşit Tükel

Sosyal anksiyete bozukluğu
Hatice Güz

Anksiyete Bozuklukları ÇB etkinliğidir.

PANEL - 6
POLİKLİNİK ŞARTLARINDA TSSB'NİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
Oturum Başkanı:
A. Tamer AKER


Poliklinikte TSSB değerlendirmesi
Burhanettin Kaya

TSSB' nin psikofarmakolojik tedavisi
Oğuz Karamustafalıoğlu

Poliklinikte EMDR
Önder Kavakçı

Uzamış alıştırma tedavisi ve poliklinik ortamı
Levent Sütçigil

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.

ON SORUDA BİR KONU-5
PSİKİYATRİ EĞİTİMİ: ASİSTANLAR NE YAPMALI?
Oturum Başkanı:
Evrim Tellioğlu


Psikiyatri asistanları için örgütlenme modelleri ve bizim önerimiz
Necip Çapraz

Psikiyatrieğitimi ile ilgili temel sorun başlıkları ve önerilerimiz
Yücel Yılmaz

Asistan eğitiminin bugünü ve geleceği
Simavi Vahip

Psikiyatride Asistanlık ÇB etkinliğidir.

KURS - 7B
DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİLERDE FORMÜLASYON VE MÜDAHELELER

Cem Kaptanoğlu
Altan Eşsizoğlu
Ayşe Özkırış
Ali Dayi


Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
ÇALIŞMA GRUBU - 2
YEME BOZUKLUĞU VE OBEZİTE'DE FARKLI BAKIŞLAR, UYGULAMALAR

Bariatrik cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme:

Hasta Seçiminin Özellikleri
Başak Yücel
Ezgi Deveci


Diyalektik davranışçı terapinin tıkınırcasına yeme bozukluğu tedavisindeki etkileri
Feyza Bayraktar

Yeme Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:00 OLGULAR ve SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLAR - 3
RUHSAL İYİLEŞTİRİM
Oturum Başkanları: Mustafa Yıldız
Ayşen Esen Danacı


Rehabilitasyonda sanatın kullanımı
Aslı Sarandöl

İş uğraş tedavileri
Haldun Soygür

Aileye yönelik girişimler
Leyla Gülseren
PANEL - 7
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE RUHSAL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı:
Mustafa Yıldız


Şizofrenide destekleyici psikoterapi
Almıla Erol

Şizofrenide bilişsel davranışçı terapi uygulamaları
Uğur Çakır

Şizofreni ve sanat terapisi
Nevin Eracar

Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
ON SORUDA BİR KONU-6
MAKALELERDE EN SIK KARŞILAŞILAN EPİDEMİYOLOJİ TERİMLERİ
Oturum Başkanı:
Can Cimilli


Meta-analiz, etki değeri, nedensellik
Tolga Binbay

Olasılıklar oranı, göreli risk ve risk etkenleri
Bülent Kadri Gültekin

Psikiyatrik Epidemiyoloji ÇB etkinliğidir.

UZMANLA BULUŞMA - 1
NEREDEN BAŞLAYALIM?
ASİSTANLIKTA PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNİN YERİ

Oturum Başkanı:
Evrim Tellioğlu


Asistanlıkta psikoterapi eğitiminin yeri
Cem Kaptanoğlu

Asistanlıkta psikoterapi eğitimi neden önemlidir?
Doğan Şahin

Asistanlıkta psikoterapi alanında kazanılacak temel beceriler
Burhanettin Kaya


Psikiyatride Asistanlık ÇB etkinliğidir.

KURS - 8A
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA RUHSAL EĞİTİM

Şebnem Pırıldar
Elif Onur Aysevener
Tamer Aker


Anksiyete Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
KURS - 9A
RUHSAL HASTALIKLARDA BEYİN DEVRELERİ, SEMPTOM SPEKTURUMLARI VE FARMAKOTERAPÖTİK YAKLAŞIM

Anksiyete bozuklukları ve OKB
Raşit Tükel

Bipolar bozukluk ve depresyon
Çağdaş Eker

Şizofreni
Vesile Altınyazar

Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
15:00-15:30

Kahve Arası

15:30-17:00

PANEL - 8
PSİKİYATRİ EĞİTİMİNDE VE UYGULAMALARINDA SOSYAL PSİKİYATRİNİN YERİ
Oturum Başkanı:
Bedriye Öncü


Tıp eğitiminde sosyal psikiyatri
Orhan Doğan

Asistan eğitiminde sosyal psikiyatri
Oğuz Berksun

Tıp eğitiminde ruhsal iyileştirim uygulamaları
Mustafa Yıldız

Devlet hastanelerinde sosyal psikiyatri uygulamaları
E. Erdal Erşan


UZMANLA BULUŞMA - 2
PSİKOZ RİSK SENDROMU VE PSİKİYATRİDE EŞİK ALTI DURUMLAR
Soli Sorias

Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ - 1

Sosyal Anksiyete Bozukluğu
Hatice Güz


Panik Bozukluğu
Cengiz Tuğlu
Aylin Ertekin Yazıcı


Anksiyete Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL - 9
PSİKİYATRİ EĞİTİMİNDE NÖROBİLİM
Oturum Başkanı:
Cem Atbaşoğlu


Beklentiler, saptamalar: nörobilim eğitimi anketinin sonuçları
Serap Erdoğan Taycan

Psikiyatride nörobilim eğitiminde Türkiye'den ve dünyadan modeller
Koray Başar

Psikiyatrinin gelişim seyrinde nörobilim
Ejder Akgün Yıldırım

Nöropsikiyatri ÇB etkinliğidir.
KURS - 8B
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA RUHSAL EĞİTİM

Şebnem Pırıldar
Elif Onur Aysevener
Tamer Aker


Anksiyete Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
KURS - 9B
RUHSAL HASTALIKLARDA BEYİN DEVRELERİ, SEMPTOM SPEKTURUMLARI VE FARMAKOTERAPÖTİK YAKLAŞIM

Anksiyete bozuklukları ve OKB
Raşit Tükel

Bipolar bozukluk ve depresyon
Çağdaş Eker

Şizofreni
Vesile Altınyazar

Psikofarmakoloji ve Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
17:00-18:00

Çalışma Birimleri Toplantıları Grup 1 (A grubu Çalışma Birimleri)
1- Psikanalitik Psikoterapiler ÇB - J SALONU
2- Duygudurum Bozuklukları ÇB - J SALONU
3 - Anksiyete Bozuklukları ÇB - J SALONU
4 - Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB - J SALONU
5 - Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB - I SALONU
6 - Kişilik Bozuklukları ÇB - I SALONU
7 - Cinsel Bozukluklar ÇB - I SALONU
8 - Dissosiyatif Bozukluklar ÇB - I SALONU
9 - Somatoform Bozukluklar ÇB - I SALONU
10 - Uyku ve Bozuklukları ÇB - I SALONU
11 - Yeme Bozuklukları ÇB - I SALONU
12 - Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ÇB - I SALONU
14 - Psikiyatrik Epidemiyoloji ÇB - F SALONU
13 - Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB - G SALONU

18:00-19:00

Çalışma Birimleri Toplantıları Grup 2 (B grubu Çalışma Birimleri)
1- Gençlik Psikiyatrisi ÇB - J SALONU
2- Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB - J SALONU
3 - Aile-Çift Terapileri ÇB - J SALONU
4 - Evrimsel Psikiyatri ÇB - I SALONU
5 - Grup Psikoterapileri ÇB - I SALONU
6 - Nöropsikiyatri ÇB - I SALONU
7 - Koruyucu Psikiyatri ÇB - I SALONU
8 - Psikiyatride Rehabilitasyon ÇB - I SALONU
9 - Hipnoz ve Hipnoterapi ÇB - I SALONU
10 - EMDR ÇB - I SALONU
11 - Destekleyici Psikoterapi ÇB - I SALONU
12 - Kronoterapi ÇB - I SALONU
13 - Acil Psikiyatri ÇB - F SALONU
14 - Adli Psikiyatri ÇB - E SALONU

MERKEZ ONUR KURULU
TOPLANTISI
19:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ ÇB KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI          
20:00-21:00

TİYATRO
"Ben, Pierre Riviere"
Erdem Şenocak

           
21:00-23:00     MEK TOPLANTISI