Sayın Çakır Aker’e afiş tasarımı için teşekkür ederiz.

Sempozyuma kalan süre


Sempozyumu facebook sayfamızdan takip etmek için tıklayınızSempozyum tarihlerini outlook takvimine eklemek için tıklayınız

Kabul Edilen Bildiriler


 • FİBROMİYALJİ VE ROMATOİD ARTRİTTE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENMELERİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
  Almıla Erol, Korhan Bayram

 • BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE SAVUNMA BİÇİMLERİ: BİR KORELASYON ÇALIŞMASI
  Sedat Batmaz, Sibel Koçbıyık

 • YAĞLI KARACİĞER (METABOLİK SENDROM) MODELİ GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA PSİKOZ YATKINLIĞINDAKİ ARTIŞIN GÖSTERİLMESİ
  Oytun Erbaş, Erkan Kısmalı, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran

 • ÜLKEMIZDE KADINLARDA ALKOL BAĞIMLILIĞI OLGU SUNUMU
  Sinem Yeşilyurt, Çağla Bilgin, Adem Bayrakçı, Fatma Leyla Çelebi Gülseren

 • KAFA TRAVMASI SONRASI GELİŞEN SEKONDER MANİ: BİR OLGU SUNUMU
  Beliz Soyer
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTELİ ÇOCUKLARDA, PLAZMA KATALAZ, GLUTATYON-S-TRANSFERAZ VE TOTAL ANTİOKSİDAN AKTİVİTE DÜZEYLERİ
  Bülent Kadri Gültekin
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TEKRARLAYAN YATIŞ SIKLIĞI VE ÖNGÖRÜCÜLERİ
  Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir, Abdülhalik Gülücü, Mine Ergelen

 • ŞIZOFRENI HASTALARINDA KLOZAPIN KULLANIMININ BEYAZ CEVHER ÜZERINE ETKILERI: DIFÜZYON TENSOR GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI
  Elçin Özçelik Eroğlu, Aygün Ertuğrul, Kader Karlı Oğuz, Arzu Ceylan Has, Sevilay Karahan, M. Kazım Yazıcı

 • UYKUSUZLUKLA İLGILI İŞLEVSIZ İNANÇLAR VE TUTUMLAR (DBAS) ANKETININ TÜRKÇE GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÖN ÇALIŞMASI
  Selçuk Aslan, Başak Akturk, Çisem Utku, Ozge Baş

 • PSIKOTIK ÖZELLIKLI MAJOR DEPRESYONLA BAŞVURAN NÖROFIBROMATOZIS TIP 1 OLGUSU
  Naci Olam, Betül Uyar Yıldız, Erkan Kakdaş, Pelin Avcu Çelik

 • PSIKOJEN KAŞINTIYA BAĞLI KENDINE ZARAR VERME ILE OLUŞAN DERMATOZLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ DEĞERLENDIRILMESI
  Murat Yalçın, Evrim Tellioğlu, Deniz Uluhan Yıldırım, Ertuğrul H. Aydemir, B. Mert Savrun, Mine Özmen

 • PLASMA CATALASE, GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE AND TOTAL ANTIOXIDANT ACTIVITY LEVELS OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
  Serpil Erşan, E. Erdal Erşan, V. Kenan Çelik, Zehra Önez, Sevtap Bakır, Orhan Doğan

 • DİYOSİTATİF KİMLİK BOZUKLUĞU, BİR OLGU SUNUMU
  Fikret Ferzan Ergün
 • BIPOLAR BOZUKLUKTA İŞLEVSELLIK VE YAŞAM KALITESI: ÇOK MERKEZLI BIR ÇALIŞMA
  Ömer Aydemir, Vesile Şentürk, Sermin Kesebir, WAVE Türkiye Araştırma Grubu

 • BIPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDA SIGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIM ÖZELLIKLERI
  Azer Bağirov, Mete Ercis, Yıldız Akvardar, Osman Kaan Kora

 • BIR ÜNIVERSITE HASTANESI ACIL SERVISI TARAFINDAN ISTENEN PSIKIYATRI KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDIRILMESI
  Keziban Turgut, Mine Şahingöz, Emre Yılmaz, Erdem Önder Sönmez, Yılmaz Satan, Fadime Aksoy, Adnan Dağistanlı

 • BIR ÜNIVERSITE HASTANESI ACIL SERVISINE INTIHAR GIRIŞIMI NEDENI ILE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI
  Gonca Tekin, Mine Şahingöz, Emre Yılmaz, Erdem Önder Sönmez, Şeyma Gül Böke, Hatice Güncü, Murat Soyak

 • BİR TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE DEHB TANILI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE DEHB YAYGINLIĞI VE DEHB İLE OLASILIKLA İLİŞKİLİ BAZI YAŞAM OLAYLARI
  Ozan Pazvantoğlu, Seher Akbaş, Gökhan Sarısoy, Saliha Baykal, Işıl Zabun Korkmaz, Koray Karabekiroğlu, Ömer Böke

 • SILAH RUHSATI BAŞVURULARINDA, MIZAÇ VE NARSISIZM
  Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz

 • BONSAI (SENTETIK KANNABIS AGONISTLERININ) ETKI VE KOMPLIKASYONLARINI TANIMAK; PSIKIYATRISTLERIN İŞI SADECE YOKSUNLUK MU?
  Taner Yilmaz, Feyza Ünal, Figen Karadağ, Devran Tan, Aytül Gürsu Hariri

 • BIR PSIKIYATRI POLIKLINIĞI’ NE İLK KEZ BAŞVURAN KADINLARDA CINSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI, CINSEL DOYUM VE CINSEL MITLER
  Pınar Çetinay Aydın, Buket Belkız Güngör, Sezen Türkoğlu, Sinem akyalçın, Leyla Gülseren

 • Kongre Destekleme Bursu Bildirileri

 • EPİLEPSİ VE PSİKOZ NEDENİ OLARAK POLİFARMASİ; AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Kuzeymen Balıkçı

 • ŞİZOFRENİ TANILI HASTADA ANTİPSİKOTİKLERLE TETİKLENEN NONKONVULSİF STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU
  Toygun Tok

 • PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUĞU OLAN BİR AİLE
  Sinem Sevil

 • BAKIMEVİNDE KALAN ŞİZOFRENİ HASTALARINDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ
  Hülya Ertekin

 • OLANZAPİN İLE GELİŞEN BİR TARDİV DİSTONİ OLGUSU
  Müge Genek

 • AĞRI İLE 'HUZUR'EVİ OLUR MU?
  Filiz Şükrü Durusoy

 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALIĞININ YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
  Siğnem Öztekin

 • KLOZAPİN KULLANAN HASTADA NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM BENZERİ BELİRTİLERLE SEYREDEN ENTOKSİKASYON
  Gülsüm Zuhal Kamış

 • PARK2 GENİNE BAĞLI AİLESEL PARKİNSON HASTALIĞI OLAN BİR HASTADA ŞİDDETLİ AFEKTİF VE PSİKOTİK BELİRTİLER
  Onur Gökçen

 • HASHİMOTO TİROİDİTİNE BAĞLI GELİŞEN BİR PSİKOZ VAKASI
  Ruken Ağaçhanlı

 • İKİ GAZETEDE SAĞLIKLA İLGİLİ SALDIRI HABERLERİ
  Nefise Kayka

 • OLGU SUNUMU: SAĞ KORONA RADİATA İNFARKTIYLA BİRLİKTE GELİŞEN MANİK ATAK
  K. Can Tutuğ

 • BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
  Güneş Şayan Can

 • OLANZAPİN VE KETİYAPİNİN ANNE SÜTÜNE GEÇİŞİ, SÜTTEKİ ILAÇ DÜZEYİNİN VE BEBEĞE GEÇEN ILAÇ MİKTARININ HESAPLANMASI, BEBEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GÖZLENMESİ
  Burcu Ünal

 • PSİKOJEN KAŞİNTİYA BAĞLİ KENDİNE ZARAR VERME ILE OLUŞAN DERMATOZLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞİ TRAVMALARİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Murat Yalçın