Sayın Çakır Aker’e afiş tasarımı için teşekkür ederiz.

Sempozyuma kalan süre


Sempozyumu facebook sayfamızdan takip etmek için tıklayınızSempozyum tarihlerini outlook takvimine eklemek için tıklayınız

Bildiri Programı


OLGU SUNUMLARI
Salon 1 12 Nisan 2013 11.00-12.30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş KÜLTÜR  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 KDBB1 Şizofreni ve diğer psikozlar Epilepsi ve Psikoz Nedeni Olarak Polifarmasi; Akılcı İlaç Kullanımı  Kuzeymen Balıkçı
2 KDBB2 Şizofreni ve diğer psikozlar Şizofreni Tanılı Hastada Antipsikotiklerle Tetiklenen Nonkonvulsif Status Epileptikus Olgusu Toygun Tok, Hatice Sabiha Türe
3 KDBB3 Şizofreni ve diğer psikozlar Paylaşılmış Psikotik Bozukluğu Olan Bir Aile Sinem Sevil
4 KDBB5 Şizofreni ve diğer psikozlar Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Müge Genek, Gülcan Güleç
5 KDBB8 Şizofreni ve diğer psikozlar Klozapin Kullanan Hastada Nöroleptik Malign Sendrom Benzeri Belirtilerle Seyreden Entoksikasyon Gülsüm Zuhal Kamış, Koray Başar,
Yavuz Ayhan, Suzan Özer,
Elif Anıl Yağcıoğlu
6 KDBB10 Şizofreni ve diğer psikozlar Hashimoto Tiroiditine Bağlı Gelişen Bir Psikoz Vakası Ruken Ağaçhanlı, Özlem Devrim Balaban,
Menekşe Sıla Yazar, Nezih Eradamlar
7 KDBB12 Duygudurum boz. Olgu Sunumu: Sağ Korona Radiata İnfarktıyla Birlikte Gelişen Manik Atak K. Can Tutuğ, Yasemin Görgülü, Rugül Köse Çınar, M. Bülent Sönmez
Salon 2 13.04.2013 11.00-12.30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nevzat YÜKSEL  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 KDBB9 Diğer PARK2 Genine Bağlı Ailesel Parkinson Hastalığı Olan Bir Hastada Şiddetli Afektif Ve Psikotik Belirtiler Onur Gökçen
2 SB11 Duygudurum boz PSİKOTIK ÖZELLİKLİ MAJOR DEPRESYONLA BAŞVURAN NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 OLGUSU  Naci Olam, Betül Uyar Yıldız, Erkan Kakdaş,
Pelin Avcu Çelik
4 SB5 Duygudurum boz. KAFA TRAVMASI SONRASI GELİŞEN SEKONDER MANİ: BIR OLGU SUNUMU Beliz Soyer, Güler Acar, Filiz Izci,
Selma Bozkurt Zincir,Ümit Başar Semiz 
5 KDBB14 Diğer Olanzapin ve Ketiyapinin Anne Sütüne Geçişi, Sütteki İlaç Düzeyinin ve Bebeğe Geçen
İlaç Miktarının Hesaplanması, Bebek Üzerindeki Etkilerinin Gözlenmesi
Burcu Ünal
SÖZEL BİLDİRİLER
Salon 1 12 Nisan 2013 09.00-10.30 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Doğan YEŞİLBURSA  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 KDBB4 Şizofreni ve diğer psikozlar Bakımevinde kalan şizofreni hastalarında depresyon ve yaşam kalitesi Hatice Yardım Özayhan,
Hülya Ertekin, Mehmet Er
2 SB3 Şizofreni ve diğer psikozlar YAĞLI KARACİĞER (METABOLİK SENDROM) MODELİ GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA
PSİKOZ YATKINLIĞINDAKİ ARTIŞIN GÖSTERİLMESİ
Oytun Erbaş, Erkan Kısmalı, Fatih Oltulu,
Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran
3 SB7 Şizofreni ve diğer psikozlar ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TEKRARLAYAN YATIŞ SIKLIĞI VE ÖNGÖRÜCÜLERİ Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler,
Sermin Kesebir, Abdülhalik Gülücü,
Mine Ergelen
4 SB8 Şizofreni ve diğer psikozlar ŞİZOFRENİ HASTALARINDA KLOZAPIN KULLANIMININ BEYAZ CEVHER ÜZERİNE ETKİLERİ:
DİFÜZYON TENSOR GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI
Elçin Özçelik Eroğlu, Aygün Ertuğrul,
Kader Karlı Oğuz, Arzu Ceylan Has, Sevilay Karahan, M. Kazım Yazıcı
5 SB15 Psikiyatrik epidemiyoloji BIR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİ TARAFINDAN İSTENEN PSİKİYATRİ KONSÜLTASYONLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Keziban Turgut, Mine Şahingöz, Emre Yılmaz,
Erdem Önder Sönmez, Yılmaz Satan,
Fadime Aksoy, Adnan Dağıstanlı
6 SB16 Psikiyatrik epidemiyoloji BIR ÜNİVERSİTE HASTANESI ACİL SERVİSİNE İNTİHAR GİRİŞİMİ NEDENİ İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Gonca Tekin, Mine Şahingöz, Emre Yılmaz,
Erdem Önder Sönmez, Şeyma Gül Böke,
Hatice Güncü, Murat Soyak
Salon 2 12 Nisan 2013 11.00-12.30 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk ÖZBAY  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 KDBB11 Diğer İki Gazetede Sağlıkla İlgili Saldırı Haberleri Nefise Kayka, Cem Özdağ, Mustafa Sercan
2 SB6 Çocuk Psk DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTELİ ÇOCUKLARDA, PLAZMA KATALAZ, GLUTATYON-S-TRANSFERAZ
VE TOTAL ANTİOKSİDAN AKTİVİTE DÜZEYLERİ
V. Kenan Çelik, E. Erdal Erşan, Serpil Erşan,
Zehra Önez, Sevtap Bakır, Orhan Doğan
3 SB17 Çocuk Psk BİR TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE DEHB TANILI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE DEHB YAYGINLIĞI VE
DEHB İLE OLASILIKLA İLİŞKİLİ BAZI YAŞAM OLAYLARI
Ozan Pazvantoğlu, Seher Akbaş, Gökhan Sarısoy,
Saliha Baykal, Işıl Zabun Korkmaz,
Koray Karabekiroğlu, Ömer Böke
4 SB18 Diğer SİLAH RUHSATI BAŞVURULARINDA, MİZAÇ VE NARSİSİZM Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz
5 KDDB6 Yaşlılık, Duygudurum,
somatoform boz
Ağrı ile 'Huzur'evi olur mu? Filiz Şükrü Durusoy, Esra Gökçe
6 SB9 Uyku boz UYKUSUZLUKLA İLGİLİ İŞLEVSİZ İNANÇLAR VE TUTUMLAR (DBAS) ANKETİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÖN ÇALIŞMASI
Selçuk Aslan, Başak Akturk, Çisem Utku,
Ozge Baş
Salon 3 13.04.2013 09.00-10.30  Oturum Başkanı: Doç. Dr.Şeref OĞUZ  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 KDBB7 Anksiyete boz. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi ile Olan İlişkisi Siğnem Öztekin, Duygu Kuzu,
Güneş Can, Ayşen Esen Danacı
2 SB12 Dissosiyatif ve travma DİSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU, BİR OLGU SUNUMU Fikret Ferzan Ergün, Ayşe Büyükdeniz,
Selma Bozkurt Zincir, Ümit Başar Semiz
3 KDDB15 Travma Psikojen Kaşıntıya Bağlı Kendine Zarar Verme ile Oluşan Dermatozlarda Çocukluk Çağiı
Travmalarının Değerlendirilmesi
Murat Yalçın, Evrim Tellioğlu, Deniz Uluhan Yıldırım,
Ertuğrul H. Aydemir, B. Mert Savrun,Mine Özmen
4 SB1 Dissosiyatif ve travma FİBROMİYALJİ VE ROMATOİD ARTRİTTE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENMELERİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ Almıla Erol, Korhan Bayram
5 KDBB13 Diğer Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Güneş Şayan Can, Başak Bağcı,
Siğnem Öztekin,Berna Binnur Akdede
6 SB20 Cinsel İşlev Boz BİR PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE İLK KEZ BAŞVURAN KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI,
CİNSEL DOYUM VE CİNSEL MİTLER
Pınar Çetinay Aydın, Buket Belkız Güngör,
Sezen Türkoğlu, Sinem Akyalçın, Leyla Gülseren
Salon 4  13.04.2013 11.00-12.30  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ  
Bildiri no Kaynak Konu Başlık Bildiri sahipleri
1 SB2 Duygudurum boz BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE SAVUNMA BİÇİMLERİ:Bir korelasyon çalışması  Sedat Batmaz, Sibel Koçbıyık
2 SB4 Alkol madde bağımlılığı ÜLKEMIZDE KADINLARDA ALKOL BAĞIMLILIĞI OLGU SUNUMU Sinem Yeşilyurt, Çağla Bilgin,
Adem Bayrakçı, Fatma Leyla Çelebi Gülseren
3 SB13 Duygudurum boz BİPOLAR BOZUKLUKTA İŞLEVSELLİK VE YAŞAM KALİTESİ: Çok merkezli bir çalışma Ömer Aydemir, Vesile Şentürk, Sermin Kesebir,
WAVE Türkiye Araştırma Grubu
4 SB14 Duygudurum boz BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDA SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIM ÖZELLİKLERİ Azer Bağirov, Mete Ercis, Yıldız Akvardar,
Osman Kaan Kora
5 SB19 Alkol madde bağımlılığı BONSAI (SENTETİK KANNABİS AGONİSTLERİNİN) ETKİ VE KOMPLİKASYONLARINI TANIMAK;
PSİKİYATRİSTLERIN İŞİ SADECE YOKSUNLUK MU?
Taner Yılmaz, Feyza Ünal, Figen Karadağ,
Devran Tan, Aytül Gürsu Hariri