Sayın Çakır Aker’e afiş tasarımı için teşekkür ederiz.

Sempozyuma kalan süre


Sempozyumu facebook sayfamızdan takip etmek için tıklayınızSempozyum tarihlerini outlook takvimine eklemek için tıklayınız

Burs ve Poster Yarışması Başvuruları


Mesleğe İlk Adım Bursu

Türkiye Psikiyatri Derneği, psikiyatri uzmanlık öğrencisi olarak mesleğe ilk adımını atan genç meslektaşlarımızın gerek mesleki kimlik ve donanımlarına katkıda bulunmak gerekse alana yönelimlerini kolaylaştırmak amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da özel bir eğitim programı hazırlamıştır. Mesleğe İlk Adım Programı adını verdiğimiz bu etkinlik, bu yıl da TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu içerisinde gerçekleştirilecektir. Böylece genç meslektaşlarımızın hem Mesleğe İlk Adım Programına hem de eğitim etkinlikleri ile dolu Klinik Eğitim Sempozyumuna birlikte katılım olanağı sağlanmıştır.

TPD’nin her yıl düzenlediği iki ana kongreden birisi olan ve geçen yıl gerek içerik gerekse biçimsel olarak yenilenmiş, zenginleştirilmiş ve katılımcılardan büyük beğeni toplamış TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu bu yıl 10-13 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecektir.

TPD, meslekte henüz iki yılını tamamlamamış uzmanlık öğrencilerinin hem Mesleğe İlk Adım Eğitim Programına hem de TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılımını bir burs ile desteklemektedir. Tüm geç meslektaşlarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz. Genç meslektaşlarımızla TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda buluşmak dileğiyle.

Türkiye Psikiyatri Derneği


Bursun içeriği
 1. TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 3 gece konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği (10, 11 ve 12 Nisan 2013)
 3. Yalnızca bu bursu alanlar için düzenlenmiş olan Mesleğe İlk Adım Programına katılım
 4. TPD yayınlarından oluşan bir kitap seti
Başvuru Koşulları
 • TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • Uzmanlık eğitiminde ilk iki yılını doldurmamış olmak
 • Daha önce TPD-Mesleğe İlk Adım Bursu ile programa katılmamış olmak
Burs için gözetilecek öncelikler
TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı ve olanakların elvermediği durumda aşağıda ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:
 1. Mesleğe İlk Adım Programı “Günümüzde Psikiyatri Asistanı Olmak” başlıklı poster yarışmasına katılmak (Ayrıntılı bilgi için tıklayın)
 2. Daha önce herhangi bir TPD kongresine TPD bursu ile katılmamış olmak
 3. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.
Başvuru
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
 • Son başvuru tarihi: 1 Mart 2013. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için e-posta adresi: tpd.meslegeilkadimbursu@psikiyatri.org.tr
Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.


Mesleğe İlk Adım Bursu duyurusu için tıklayınız
 
 
Kongre Destekleme Bursu

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzmanlık öğrencilerinin yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılımlarını desteklemek üzere düzenlediği bir burs programıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için sözel bildiri ya da olgu sunumu ile başvuruda bulunmaya ve geçen yıl yenilenmiş, büyük beğeni toplamış ve yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği


Başvuru koşulları
 • TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda uzmanlık öğrencisinin birinci yazar olduğu aşağıdaki iki etkinlikten birinde sunum yapmak üzere kabul edilmiş olmak:
  1. Sözel Bildiri Oturumu
  2. Uzmanlık Öğrencileri Destekleme Bursu için Olgu Sunumu ve Tartışma Oturumu
Bursun İçeriği
TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:
 1. TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 3 gece konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği (10, 11 ve 12 Nisan 2012)
Başvuru
 • Elektronik ortamda sözel bildiri ya da olgu sunumu için özetle son başvuru tarihi 22 Şubat 2013'dür.
 • Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumu başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 1 Mart 2013 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları doldurulacak form aracılığı ile elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumu başvurusu kabul edilenlerin burs başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 5 Mart 2013 akşamına kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler:
  1. Doldurulmuş başvuru formu
  2. Sözel Bildiri ya da Olgu Sunumunun TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na kabul edildiğini gösterir yazı
 • Burs almaya hak kazananlar 8 Mart 2013 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.
Burs için gözetilecek öncelikler
TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı ve olanakların elvermediği durumda aşağıda ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:
 1. Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak.
 2. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.
Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.


Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu duyurusu için tıklayınız
Başvuru Formu için tıklayınız
"Günümüzde Psikiyatri Asistanı Olmak" Poster Yarışması

TPD Asistan Çalışma Birimi olarak, asistanlıklarının ilk iki yılı içinde olan tüm arkadaşlarımızı TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda gerçekleşecek olan TPD Mesleğe İlk Adım Programı kapsamında düzenlenecek olan poster yarışmasına davet ediyoruz. “Günümüzde Psikiyatri Asistanı Olmak” konulu posterlerin içeriği tamamen sizin tercihinize bırakılmıştır. Yazılı metin, araştırma, karikatür, resim ya da başka bir üretiminizi poster olarak sunabilirsiniz.

Hazırlayacağınız posterler Mesleğe İlk Adım Programı süresince poster alanında asılı kalacak, programın sonunda ödül töreni yapılacaktır.


 • Birincilik ödülü 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne ücretsiz katılım, yol ve konaklama desteğidir.
 • İkincilik ve üçüncülük ödülleri TPD kitap setidir.
 • Yarışmaya katılan tüm arkadaşlar Mesleğe İlk Adım Bursu’nda öncelik sahibi olacaktır.

Yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat 2013 (saat 17.00) olarak belirlenmiştir. Başvuru için aşağıdaki formu doldurarak asistancalismabirimi@gmail.com adresine iletmeniz yeterlidir: